לימודי טיפול באומנות וריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא תחום פרה רפואי, קרי תחום המצוי במעגל התמיכה בעולם הרפואה. התחום נועד לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות נפשיות ופיזיות לשקם את חייהם, ולאפשר לעצמם את רמת התפקוד הגבוהה ביותר שהם יכולים להשיג תחת המגבלות הרפואיות, הפיזיות או הנפשיות שבהן הם נתונים. מגבלות אלה יכולות להיות תוצאה של פגם מולד, תאונה, פציעה, בעיות התפתחויות, זקנה וכדומה, כשההתייחסות היא זהה להיבטים גופניים, רגשיים או הכרתיים. ריפוי בעיסוק הוא סוג של טיפול הניתן בדרך כלל במסגרת תכנית שיקום כוללת, ולא כטיפול בלעדי, אם כי גם פורמט זה של טיפול קיים.

ישנה שורה ארוכה של נושאי לימוד טיפוליים:

לימודי טיפול באומנות
טיפול באומנות הם לימודים מקצועיים, שבסיומם נדרשים הבוגרים להחזיק בתעודת הסמכה על מנת לקבל רישיון ממשרד הבריאות כאנשי מקצוע המוסמכים לעסוק במקצוע. במסגרת לימודים אלה, לומדים הסטודנטים מגוון רחב של נושאים במעגלי ידע שונים לרבות אבחונים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, תיאוריות ושיטות טיפול בריפוי בעיסוק, מבואות לפסיכולוגיה ושיקום, שיקום פסיכולוגי, שיקום גופני וטיפול באומנות בילדים, בני נוער ומבוגרים, שיטות וטכניקות של ריפוי בעיסוק, כוויות, פיזיולוגיה, אנטומיה של גוף האדם ועוד שורה של נושאים הנלמדים ברמות העמקה שונות בהתאם לצורך.

לימוד כישורי חיים ושיקום
מטרתו של הטיפול באומנות היא ללמד את המטופלים כישורי חיים פיזיים, רגשיים וחברתיים על מנת לאפשר להם רמת תפקוד גבוהה באופן עצמאי ואל מול החברה. מטרה זו מושגת באמצעות טכניקות שונות של עבודה מוטורית, עבודה יצירתית ועבודה מנטאלית הכוללת תרגילים מגוונים שנבנו על ידי אנשי מקצוע מתחום הריפוי בעיסוק, במיוחד למטרה זו. התהליך הוא תהליך ארוך, לעיתים כרוני, ומיועד גם לפתח את הכישורים הנדרשים וגם לשמר על רמה גבוהה שלהם לאורך זמן.

אומנות ככלי מרכזי בטיפול
בהיבט זה, ניתן למצוא השקה גבוהה בין לימודי ריפוי בעיסוק, ובין לימודי טיפול באומנות. בשני התחומים נעשה שימוש בטכניקות ושיטות עבודה המבוססות על יצירה, על מתן פלטפורמה למטופל להביע את רגשותיו, תחושותיו ויכולותיו בצורה יצירתית ופחות באופן ורבלי. טכניקות אלה מאפשרות מצד אחד "לקרוא" את מה שעובר על המטופל באמצעות פיענוח הדימויים והסמלים בהם עושה המטופל שימוש ביצירותיו, ומצד שני להטמיע בתוכו דרכים שונות להתמודד עם רגשותיו, ולבנות כישורים חברתיים באמצעות דימויים וסמלים ייעודיים למטרה זו.
לימודי טיפול באומנות מאפשרים פיתוח יכולות חופפות לאלו הנלמדות במסגרת לימודי ריפוי בעיסוק, אך לימודים אלה מיועדים להעניק התמחות גבוהה יותר בשימוש ביצירות אומנות של המטופל ככלי טיפולי, יותר מאשר כל כלי אחר, לרבות כלים טקסטואליים וכלים מוטוריים אחרים. טיפול באומנות נחשב לתחום מתפתח מאוד, ויעיל מאוד במגוון רחב של מצבים רפואיים בהם המטופל מתקשה להביע את רגשותיו, לפענח אותם ולהטמיע הרגלים חדשים בצורה טקסטואלית רציונלית, ובאמצעות יצירות אמנותיות, יכול המטופל להיפתח יותר וללמוד.Powered by Olark

Chat Powered by Olark Live Sales Chat